دسته: متن کوتاه

متن های کوتاه – جمعه

آرامش یعنی
عصر جمعه از کابوس بپرم
ببینم
نشسته ای و موهایت را میبافی

بیشتر بخوانید

متن های غمگین – شب دلتنگی

شب که می شوددلم هوای چشمانت را می کند ،آنقدر که می خواهم زمان را به عقب برگردانم!درست به لحظه ایکه برای اولین بار دیدمت؛همان قدر عاشق ،همان قدر دیوانه،همان قدر رسوا…هنوز هم همانم، تازه دیوانه ترببین برای دوباره دیدنتدارم ساعت را به عقب می کشم!خدا را چه دیدی شاید شد،شک ندارم ماشین زمان را […]

بیشتر بخوانید

متن های آموزنده – مجموعه 1

همه آدمهاظرفیت بزرگ شدن را ندارنداگر بزرگشان کنیمگم می‌شوندو دیگر نه شما را میبینندو نه خودشان رابیاییم به اندازه آدم‌ها دست نزنیم…………………………………………………………….مرد باشی یا زن،مرگ تمامت میکند،انسان باش…تا جاودانه زندگی کنی. …………………………………………………………….معنای زندگی ؛ صبر برای گذر طوفان‌ها نیست ، بلکه یاد گرفتنِ رقصیدن در باران و ادامه‌ی زندگیه.…………………………………………………………………بارانمیراث خانوادگی ما بود!کوچک که بودم؛از سقف خانه ی ما […]

بیشتر بخوانید

متن های عاشقانه

من اینجادرست وسط پاییزایستاده ام ؛و دارم برگ به برگدوباره عاشقت میشوم …………………………………………………قدرت عشق بنازم کـه به یک تیر نگاهجانِ شیرین بسپارند دو بیگانه به هم… …………………………………خبر خوب این است که روزی کسی میاید…در میان روزهای خاکستری تان !دست هایتان را خواهد گرفت؛ گرمتر…صمیمی ترو هزار بار عاشقانه تر…کسی که شبیه به آفتابِ بعد از یک روز برفی ،به تن […]

بیشتر بخوانید