دسته: داستان کوتاه

علم بهتر است یا ثروت

علم بهتر است یا ثروت؟

حکیمی درجمع مریدانش نشسته بود ….
یکی از شاگردان از وی پرسید: استاد علم بهتراست یا ثروت؟

بیشتر بخوانید
روباه مکار

داستان کوتاه:روباه

روزی دم یک روباه در حادثه‌ای قطع شد. روباه‌های گروه پرسیدند دم‌ات چه شد؟
چون روباه‌ها از نسلی مکار می‌باشند، گفت خودم قطع‌اش کردم!!!

بیشتر بخوانید