دسته: شعر

تک بیتی عاشقانه – صبح

صبحدم چون رخ‌نمودی شد نمازمن قضا
سجده‌کی‌باشدروا چون‌آفتاب آیدبرون؟

بیشتر بخوانید

تک بیتی های عاشقانه

بنگر که چه آتش زد آن چشم خمار تو
بنگر که خرابم کرد، آن ناز و ادای تو

بیشتر بخوانید