دسته: دوبیتی عاشقانه

دوبیتی های عاشقانه – مجموعه دوم

تصور کن بهاری را که از دست تو خواهد رفت
خم گیسوی یاری را که از دست تو خواهد رفت
شبی در پیچ زلف موج در موجت تماشا کن
نسیم بیقراری را که از دست تو خواهد رفت

بیشتر بخوانید

دوبیتی عاشقانه – مجموعه اول

آخرش حرف خودم شد اومدی شدی نگارم

عطر موهای تو پیچید تو تموم روزگارم

تورواز خدا میخواستم توی تک تک دعاهام

اومدی گفتی می مونی تو تموم آرزوهام …

بیشتر بخوانید